Coburger Fuchs : zeldzaam veelzijdig
intro
Froane

Furona
Kristy
Sarina
Amber
Amuel

home

In de meeste gevallen zal de ooi vrijwel moeiteloos de lammeren ter wereld brengen, daarbij geholpen door het ranke postuur en het beperkte gewicht van de lammeren. In een enkel geval, met name bij meerlingdrachten, is soms hulp nodig omdat een lam verkeerd in of voor het geboortekanaal ligt. De noodzaak om een dure keizersnee uit te laten voeren komt bij dit ras niet voor.  

De Coburger Fuchs is gemiddeld vruchtbaar, meestal komt er een tweeling, bij jonge dieren vaak een éénling, bij oudere dieren soms een drieling. Meer dan drie lammeren komt vrijwel niet voor.
De moedereigenschappen zijn erg goed; het is zeldzaam dat een ooi één van de lammeren verstoot.

In het algemeen laten we de ooien met het lammeren en ook daarna in de koppel. Als een jonge ooi wat onwennig is met de lammeren of als er meer ooien tegelijkertijd lammeren werpen, kan het zinvol zijn ooi en lammeren een paar dagen in een apart hokje te zetten om de moederband te verstevigen.


 

logo Op 't Eekt