Fokwaarde+ - Melkproductieregistratie voor geiten en schapen
intro

Kristy


Sarina
Amber


home

Fokwaarde+ werkt bij de melkproductieregistratie samen met de organisaties voor veeverbetering ‘Melkcontrole Nijland’ en 'VB Veluwe-IJsselstreek'. Deze organisaties verzorgen de logistiek van de monstername (melkmeters, monsterflesjes, planning e.d.) en zij zorgen ervoor dat de monsters op vetgehalte, eiwitgehalte en eventueel celgetal worden onderzocht. De uitslag van de melkcontrole wordt opgestuurd naar Fokwaarde+ evenals de uitslagen van het gehalte-onderzoek.
Fokwaarde+  verwerkt de gegevens,  berekent de melkproductie in de lopende lactatie en berekent kengetallen. Na elke melkcontrole wordt een bedrijfsoverzicht met daarop de producties van de individuele dieren naar de dierhouder opgestuurd. Als de lactatie van een dier afgesloten is, wordt er een eindlijst geprint en toegestuurd.

Indien de deelnemer beschikt over een management-programma van Falcoo of Elda, is het mogelijk de resultaten van de proefmelking ook digitaal aan te leveren.

In combinatie met het Falcoo mangementpakket en een reader, kunnen de werkzaamheden geautomatiseerd worden.
Vraag hierna bij Fokwaarde+ en/of Falcoo.

Indien men lid is van een fokkerij-organisatie (bijvoorbeeld NOG: Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij) is het mogelijk dat de afgesloten lactatie wordt gefiatteerd en aan de organisatie wordt toegestuurd. De melklijsten worden dan gebuikt voor predikaten, fokkerij-overzichten e.d. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, o.a. maximaal interval tussen twee proefmelkingen, toestaan van hercontroles, vorm van monstername. Deze voorwaarden kunnen bij de fokkerijorganisatie worden opgevraagd.

logo Op 't Eekt