Tuin Op 't Eekt: weelderig gestructureerd
intro
Froane
Furona
Kristy
Sarina
Amber
                
home

Doordat de Zuiderzee vroeger nog wel eens wilde overstromen is het huis ergens rond 1900 op een terp gebouwd. De hoogteverschillen zijn bij de heraanleg van de tuin benadrukt, door het oorspronkelijke geleidelijke verloop in de voortuin te versterken als onderdeel van de belijning in het ontwerp.

Het motto van de tuin is de tegenstelling tussen introvert en extravert, vorm gegeven door de verspringende hagen die dan weer tegen het huis aanliggen met de border richting buitenwereld (extravert), dan weer langs de oprit met de beplanting aan de binnenzijde (introvert). Hiermee wordt op de plaatsen waar dat gewenst is, zicht in de tuin vanuit het huis mogelijk en, daar waar dat minder gewenst is, wordt ‘inkijk’ afgeschermd en wordt het beeld vanaf de oprit aantrekkelijk gemaakt.
   

Ook aan de straatzijde, geholpen door het hoogteverschil, is er een introvert en extravert deel gescheiden door een haag. Het huis staat scheef ten opzichte van de Eekterweg. Alle hagen lopen evenwijdig met het huis. Hierdoor blijft er langs de weg een schuin tuingedeelte over, wat een mooi lijnenspel en dieptewerking oplevert.


logo Op 't Eekt